Time in Los Angeles -
Մելգոնեանցի ըլլալը չի բացատրուիր, այլ կ՛ապրուի միայն
Being a Melkoniantsi is not a title. It is a Badge of honor

Thought for the Day
“Faith makes all things possible. Hope makes all things work. Love makes all things beautiful.”

ՈԳԵԿՈՉՈՒՄ ԱՆՄԱՀ ԲԱՐԵՐԱՐՆԵՐ՝
ԱՂԱ
ԿԱՐԱՊԵՏ ԵՒ ԱՂԱ ԳՐԻԳՈՐ ՄԵԼԳՈՆԵԱՆՆԵՐՈՒ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ
Պրն. Վարդգէս Մահտեսեան
Կիպրահայ Համայնքի Պետական Ներկայացուցիչ


Զոհրապ Շամմասեանի Յիշատակին

Վարդգէս Գուրուեան

Click on the photo to view Hokejash slideshow


Վարդգէս Գուրուեանի
Կապոյտ Յիշատակներ Հրդեհուած Մելգոնեանէն

Փունջ մը Յօդուածներ որոնք կը նկարագրեն մեր կեանքը Մելգոնեանէն ներս:
Կրնաք Թիւ 1 - 10 յօդուածները դարձեալ կարդալ
"News/Articles" սիւնակին տակ

Թիւ 11 Թիւ 12
Թիւ 13 Թիւ 14
Թիւ 15 Թիւ 16

Թիւ17 Թիւ18

Անմահ Լուսոյ, ճշմարտութեան բարիին

Վարդան Թաշճեան (22 Դեկտեմբեր, 2016)
- MR. STRETCH-Ը


Սփյուռքում հայերենը պահելու խնդիր կա.
ՀԲԸՄ-ի նախագահը մտադիր է Հայաստանում նոր կենտրոն բացել


Հաշուեցոյց մը ու Կշիռը
Խօսք՝ Մելգոնեանցիներուն եւ այլոց
Աղերս՝ Ինքնութիւն - Հանգրուաններ - Մարդոյժ
Իրաւական Վիճակ - Գանձատրային Կացութիւն
Որոշում
Ակ՝ Վարդան-Հայկազն Օզինեան

Մի Մոռնաք Կարդալ Ռ. Հատտէճեանի Յուշատետրը
Ամէն Օր
Հետեւինք եւ Զարգացնենք Մեր Արեւմտահայերէնը

 

Անկասկած հպարտ կ՛զգանք ՀԲԸՄ-ի փայլուն Անցեալով, Մելգոնեանով,
բայց իր Ներկան մեզ կը դաւաճանէ, կը խաբէ, եւ մենք մեզի հարց կուտանք, ինչո՞ւ.

 

 

«ԱԶԳ» Օրաթերթ 02-26-2011
Փրկել Արեւմտահայերէնը՝ Մելգոնեան Կրթական Նոր Հաստատութեան ՕգնութեամբՄելգոնեանցիներու յատուկ՝ ընտրուած Հայերէն երգեր
Բանալ Երգարանը

   Krikor Melkonian
1843 - 1920

Built in 1926 to last forever.
Must reopen to save the
Western Armenian Language

Garabed Melkonian
1849 - 1934
You are visitor Number


| Email| Feedback | ©2017 Melkonianforever.org - Established in 2004