Time in Los Angeles -
Մելգոնեանցի ըլլալը չի բացատրուիր, այլ կ՛ապրուի միայն
Being a Melkoniantsi is not a title. It is a Badge of honor


ՄԵԼԳՈՆԵԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԵԱՆ
90-ԱՄԵԱԿԻ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸՎԱՐԴԱՆ ԹԱՇՃԵԱՆԻ ՍՐՏԻ ԽՕՍՔԸ
Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան 90-ամեակի Համախմբումին
Կիպրոս - 16 Յուլիս, 2016
What will happen to 90-years-old Melkonian?
Baruyr Kuyumciyan    07.29.2016   
Source: Agos, which was founded in 1996 by Hrant Dink

ՄԵԼԳՈՆԵԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԵԱՆ 90-ԱՄԵԱԿ
Կարօտ, յոյսեր եւ ակնկալութիւններ
Մինաս ԳոճայեանՎարդգէս Գուրուեանի
Կապոյտ Յիշատակներ Հրդեհուած Մելգոնեանէն

Շարք մը Յօդուածներ:
Թիւ 1
Թիւ 2
Թիւ 3 Թիւ 4

Թիւ 5 Թիւ6

Հաշուեցոյց մը ու Կշիռը
Խօսք՝ Մելգոնեանցիներուն եւ այլոց
Աղերս՝ Ինքնութիւն - Հանգրուաններ - Մարդոյժ
Իրաւական Վիճակ - Գանձատրային Կացութիւն
Որոշում
Ակ՝ Վարդան-Հայկազն Օզինեան

Մի Մոռնաք Կարդալ Ռ. Հատտէճեանի Յուշատետրը
Ամէն Օր
Հետեւինք եւ Զարգացնենք Մեր Արեւմտահայերէնը


(ՄԿՀ) Սանուց Միութեան Լիբանանի վարչութիւն - 12 Մայիս 2016
Մեծարանքի Հանդիսութիւն Նուիրուած Դոկտ. Ագապի Նասիպեան-էքմէքճեանի
Գրեց՝ ԱՆԺԷԼ ՄԻՍԻՍԵԱՆ
(ՄԿՀ Սանուհի եւ ՀԲԸՄ Դարուհի-Յովակիմեան Վարժարանի ուսուցչուհի)

Հարցազրոյց՝ Դոկտ. Արմէն Իւրնէշլեանի հետ
վարեց՝ Սիլվա Գարավարդանեան
Մելգոնեան
Կրթական Հաստատութեան 90-Ամեակին Առիթով


Meet Mr. Ruben Vardanyan
Elected to the AGBU Central Board of Directors in 2016
Read His Profile on http://agbu.org/member/ruben-vardanyan/
Mr. Setrakian Announced His Election to the Board
as Initial Steps towards Ambitious Transformation

http://agbu.org/news-item/AGBU announces Ambitious Transformation

Postings on the Internet speak of Mr. Vardanyan
as a Russian-Armenian entrepreneur and philantropist

Except negative posting on http://www.shame.am/news/view/62138.html
Or check the posting on facebook
This website, irrespective of what people say, we accept Mr. Setrekian's choice
«Այբ» Ու «Լոյս» Հիմնադրամներն Ու ՀԲԸՄը (Կարդալ ...)
Բայց չի կրցան Մելգոնեանը վերաբանալու ծրագիրը յաջողեցնե՜լ

 

Անկասկած հպարտ կ՛զգանք ՀԲԸՄ-ի փայլուն Անցեալով, Մելգոնեանով,
բայց իր Ներկան մեզ կը դաւաճանէ, կը խաբէ, եւ մենք մեզի հարց կուտանք, ինչո՞ւ.

 

 

«ԱԶԳ» Օրաթերթ 02-26-2011
Փրկել Արեւմտահայերէնը՝ Մելգոնեան Կրթական Նոր Հաստատութեան Օգնութեամբ


Մելգոնեանցիներու յատուկ՝ ընտրուած Հայերէն երգեր
Բանալ Երգարանը

   Krikor Melkonian
1843 - 1920

Built in 1926 to last forever.
Must reopen to save the
Western Armenian Language

Garabed Melkonian
1849 - 1934
You are visitor Number


| Email| Feedback | ©2016 Melkonianforever.org - Established in 2004