Time in Los Angeles -
Մելգոնեանցի ըլլալը չի բացատրուիր, այլ կ՛ապրուի միայն
Being a Melkoniantsi is not a title. It is a Badge of honor
“What we spend, we lose. What we keep will be left for
others. Handle Melkonian with care.”

ՀՀ Սփիւռքի Նախարար Հրանոյշ Ցակոբեանի Ուղերձը Մայրենիի Տօնին Առթիւ
Կարդալ
Սիրե՛նք, սորվի՛նք ու փոխանցե՛նք մայրենին, թո՛ղ համայն հայութեան
շրթունքներուն ծաղկի այն ու դառնայ մեր խարիսխը յաւերժութեան ովկիանոսին մէջ։

Այս զոյգ շէնքերուն նպատակը այ՛դ է Տիկին Նախարարուհի

Rest in Peace
Dear Melkoniantsi

In lieu of Flowers
Please mail your checks to:

Melkonian Alumni
P.O.Box 223
La Verne, CA 91750

Funeral services held on Tuesday, at 9:30AM, February 20,2018,
at the Church of the Hills (White Church), of Forest Lawn Hollywood Hills.

Յուշերու Շարքէն ՎԱՐԴԱՆ ԹԱՇՃԵԱՆ
Մայրս (Իր Անթառամ Յիշատակին)
- Մ.Կ.Հ.-ի Սափրիչատունը
              - Մ.Կ.Հ.-ի Տպարանը եւ ԱՅԳը
- Մ.Կ.Հ.-ի Ամառանոցը եւ… Փոսը
   - Մ.Կ.Հ.-ի Ուսուցիչ-MR. STRETCHը 
- Վերջին Քայլերգը՝ ՄԿՀ-ի 90ամեակին 
- Մեծերու Հետ՝ Ալեք Մանուկեան


Փախուստ չկայ

ՄԵԼԳՈՆԵԱՆ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹԻՒՆ
MELKONIAN GLOBAL OVERTURE (MGO)


Գրեց՝ Գէորգ Յակոբեան

Մի Մոռնաք Կարդալ Ռ. Հատտէճեանի Յուշատետրը
Ամէն Օր
Հետեւինք եւ Զարգացնենք Մեր ԱրեւմտահայերէնըՄեր Եւ Յօդուածագիր Պրն. Յակոբ Միքայէլեանի մտահոգութիւնները իմաստ չունին
Պատին ետեւ ապրող Հայապահպանումի Քարոզիչներուն համար:


Հայոց Կաթողիկոսն ու ՀԲԸՄ Նախագահը Քննարկած են Սուրիահայերու Խնդիրները

Արդեօ՞ք ուշ չէ արդէն: Այս առնչութեամբ՝ Երեք տարիներ անցան,
Պրն. Վարդգէս Գուրուեանի Մայիս 2014-ին գրած «Բաց Նամակ»ները վկայ:
ՀԲԸՄ-ի Նախագահը, Կաթողիկոսը եւ Հայաստանի Նախագահը

Մնացին Կոյր, Խուլ եւ Համր


ՀԱՅ ՏՊԱԳՐՈՒԹԵԱՆ 500-ԱՄԵԱԿԻՆ,
ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ
ՄԸ ԲԱՑՈՒՄԸ
Սեպուհ Լ. Աբգարեան

Կիւմրի-Հայաստան, 17 Մայիս 2012


Հայ Լեզուի եւ Մշակոյթի Լքուած Հաստատութիւնը կա

Click below links to unveil the truth
- MEI Graduation Address June 12, 2004 – Sarkis Buchakjian


Անմահ Լուսոյ, ճշմարտութեան բարիին

Մելգոնեանցիներու յատուկ՝ ընտրուած Հայերէն երգեր
Բանալ Երգարանը

   Krikor Melkonian
1843 - 1920

Built in 1926 to last forever.
Must reopen to save the
Western Armenian Language

Garabed Melkonian
1849 - 1934
You are visitor Number


| Email| Feedback | ©2017 Melkonianforever.org - Established in 2004